Skunk Ape Monster

This blog is in English and in Dutch (for the Dutch version you have to scroll down)

Schermafbeelding 2018-09-05 om 22.15.15.png

In the depths of the Florida Everglades, one man has dedicated his life to studying the elusive Skunk Ape. Dave Shealy is the Jane Goodall of the Florida Everglades. Shealy has spent his entire life studying a smelly hominid cryptid known as the Skunk Ape, and has established the official Skunk Ape Research Headquarters in Ochopee, Florida. Here, Shealy conducts studies, investigates reports on sightings, and brings awareness to the elusive creature of the Everglades. GPS 25.8926  -81.2798

images-2.jpg images-1.jpg images.jpg

Shealy is aware that the Skunk Ape – like its alleged distant relative, Big Foot – is considered by many to be a figment of imagination. The United States National Park Service even refers to the creature as nothing more than a “local myth.” Despite the lack of serious attention paid to his cause, Shealy insists that there are 7-9 Skunk Apes currently living in the Everglades, and he has been working tirelessly to document their existence.IMG_8775.jpgThe Skunk Ape earns its name for its unusual odor, which some have likened to the smell of rotting garbage, methane or, quite simply, skunks. Some researchers attribute the mammal’s odor to its natural habitat of alligator dens “filled with swamp gas and animal cadavers,” while others maintain that the smell is a result of their lack of bathing. Regardless, all Skunk Ape sightings have made reference to their distinct scent.IMG_8776.jpgAccording to Shealy, an average male Skunk Ape reportedly stands 6-7 feet tall and weighs roughly 450 lbs. Females are considerably smaller, standing only 5-6 feet tall and weighing only up to 250 lbs. Both sexes are covered in long, reddish or black hair – similar to that of an Orangutan or Gorilla – and stand upright on two legs. Castings made of their footprints have established four toes on each foot. Seasonal stool samples have indicated that their omnivorous diet consists of bird nestlings, wild hogs and native berries.IMG_8780.jpgThough there have been thousands of Big Foot-like sightings over the past few decades, almost all have been reported as spontaneous events. That is to say, most people who go out in search of hominid cryptids often do not find success. Such is not the case for Shealy, who has encountered three Skunk Ape sightings in the course of his field studies.IMG_8719.jpgSince his first sighting at the age of 10, Shealy has been documenting his methods on how to “bait” Skunk Apes. He has compiled these tips into his Everglades Skunk Ape Research Field Guide, which is sold both online and at the Ochopee headquarters. Such tips include instructions on properly “wetting” lima beans (a Skunk Ape’s favorite treat), and a reminder to store deer liver on ice.IMG_8786.jpgThough Shealy has created Skunk Ape baiting tactics, he is vehemently opposed to the poaching or capturing of these mystical creatures. In fact, Shealy recommends that anyone who encounters a Skunk Ape should wait five days before publicizing their findings, so as to give the Skunk Ape sufficient time to leave the area. Additionally, Shealy has been featured on The Daily Show and various TLC and Travel Channel programs, where he has educated people on the Skunk Ape and the fragile ecosystem of the Everglades.IMG_8782.jpgVisitors to the Skunk Ape Research Headquarters can purchase Skunk Ape memorabilia and educational materials (complete with Shealy’s own personal illustrations), as well as experience a reptile and exotic bird exhibition.

Skunk Ape Research Headquarters

In de Florida Everglades heeft een man zijn leven gewijd aan het bestuderen van de ongrijpbare Skunk Ape. Dave Shealy is de Jane Goodall van de Florida Everglades. Shealy heeft zijn hele leven lang een stinkende aap bestudeerd, bekend als de Skunk Ape, en heeft het officiële Skunk Ape Research-hoofdkwartier gevestigd in Ochopee, Florida. Hier voert Shealy studies uit, onderzoekt rapporten over waarnemingen en brengt het ongrijpbare wezen van de Everglades tot leven. Shealy is zich ervan bewust dat de Skunk Ape – net als zijn vermeende verre verwant, Big Foot, door velen als een verzinsel van verbeelding wordt beschouwd. De National Park Service van de Verenigde Staten verwijst zelfs naar het schepsel als niets meer dan een “lokale mythe.” Ondanks het gebrek aan serieuze aandacht die aan zijn zaak wordt besteed, benadrukt Shealy dat er momenteel 7-9 Skunk Apes in de Everglades wonen en hij heeft zich onvermoeibaar ingezet om hun bestaan ​​te documenteren.IMG_8787.jpgDe Skunk Aap dankt zijn naam aan de ongebruikelijke geur, die sommigen hebben vergeleken met de geur van rottend afval, methaan of, eenvoudigweg, stinkdieren. Sommige onderzoekers schrijven de geur van het zoogdier toe aan de natuurlijke habitat van krokodillenholen “gevuld met moerasgas en kadavers van dieren”, terwijl anderen beweren dat de geur het gevolg is van hun gebrek aan zwemwater. Hoe dan ook, alle Skunk Ape-waarnemingen hebben andere geuren.Volgens Shealy is een gemiddelde mannelijke Skunk Ape naar verluid twee meter lang en weegt ongeveer 200 Kg. Vrouwtjes zijn aanzienlijk kleiner,zijn slechts 1,80 meter lang en wegen slechts 110 Kg. Zowel man als vrouw zijn bedekt met lang, roodachtig of zwart haar,vergelijkbaar met dat van een orang-oetan of een gorilla  en staan ​​rechtop op twee benen. Gietstukken gemaakt van hun voetafdrukken laten vier tenen aan elke voet zien. Monsters van ontlasting hebben aangetoond dat hun omnivore dieet bestaat uit nestvogels, wilde zwijnen en inheemse bessen.IMG_8783.jpgHoewel er de afgelopen decennia duizenden Big Foot-achtige waarnemingen zijn geweest, zijn bijna alle meldingen afgedaan als spontane gebeurtenissen. Dat wil zeggen dat de meeste mensen die op zoek gaan naar de Skunk Ape vaak geen succes hebben. Dat is niet het geval voor Shealy, die in de loop van zijn veldstudies drie Skunk Ape-waarnemingen heeft gedaan. Sinds zijn eerste waarneming op de leeftijd van 10 jaar, documenteerde Shealy zijn methoden om “Skunk Apen” te “lokken”. Hij heeft deze tips verzameld in zijn Everglades Skunk Ape Research Field Guide, die zowel online als op het hoofdkantoor van Ochopee wordt verkocht. Zulke tips bevatten instructies over het “bevochtigen” van limabonen (de favoriete traktatie van een Skunk Ape) en een instructie om hertenlever op ijs te bewaren. Hoewel Shealy Skunk Ape-baiting-tactieken heeft ontwikkeld, is hij fel gekant tegen het stropen of vangen van deze mystieke wezens. In feite beveelt Shealy aan dat iedereen die een Skunk Ape tegenkomt, vijf dagen wacht voordat hij zijn bevindingen publiceert, zodat de Skunk Aap voldoende tijd heeft om het gebied te verlaten. Daarnaast is Shealy te zien geweest op The Daily Show en verschillende TLC- en Travel Channel-programma’s, waar hij mensen heeft verteld over de Skunk Ape en het fragiele ecosysteem van de Everglades. Bezoekers van het Skunk Ape Research hoofdkantoor kunnen Skunk Ape-memorabilia en educatief materiaal kopen (compleet met Shealy’s eigen persoonlijke illustraties), evenals een tentoonstelling van reptielen en exotische vogels.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.